Ομάδα εργασίας της ΕΦΕ Κρήτης, για την χρονιά 2012-13, με θέμα την συμμετρία και υπεύθυνο ομάδας τον Καρτσωνάκη Μανώλη AFIAP.