Η ευθύνη για την επιλογή των φωτογραφιών είναι του Δ.Σ. της ΕΦΕΚ