Ομαδικές Εργασίες

Ομαδικές εργασίες της ΕΦΕΚ

Η ΕΦΕΚ διοργανώνει κάθε χρόνο για τα μέλη της ομάδες εργασίας. Κάθε ομάδα ασχολείται με μια συγκεκριμένη θεματολογία.

Με την βοήθεια του υπεύθυνου-εισηγητή, γίνεται εμβάθυνση τόσο στην τεχνική όσο και στην αισθητική της κάθε θεματολογίας. Κάθε ομάδα συστήνεται στην έναρξη της περιόδου (Οκτώβριο) και στο τέλος (Μάιο) παρουσιάζει στην ολομέλεια τις εικόνες που έγιναν στην διάρκεια αυτή.

Δείτε τις παρουσιάσεις των προηγούμενων εργασιών που διοργάνωσε η Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης στο πλαίσιο των φωτογραφικών ομάδων.