Ομάδα εργασίας της ΕΦΕΚ 2014-2015 με υπεύθυνο τον ΝΙκηφοράκη Πολυχρόνη