Ομαδική έκθεση φωτογραφίας  “ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΚΟΣΜΟΙ” από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου

Η έκθεση φωτογραφίας  “ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΚΟΣΜΟΙ”, στην Πλατεία του Λάκκου, με διάρκεια  έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Εγκαίνια Δευτέρα 29 Αυγούστου, στις 08:00 μ.μ.Ομαδική έκθεση φωτογραφίας  "ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΚΟΣΜΟΙ" από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου