Παρουσίαση της Ομάδα «ΤΟΠΙΟ» της ΕΦΕΚ 2014-15 με υπεύθυνο τον Παπαδάκη Μανόλη