Έκθεση φωτογραφίας από την ΕΦΕΚ στη Σητεία στο χώρο “Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος”, Θέμα “Ερωτόκριτος”

Έκθεση φωτογραφίας από την ΕΦΕΚ στη Σητεία στο χώρο  “Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος”. Θέμα “Ερωτόκριτος”. Έκθεση φωτογραφίας από την ΕΦΕΚ στη Σητεία στο χώρο "Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος", Θέμα "Ερωτόκριτος"Διάρκεια 11-19 Ιουνίου 2022 . Καθημερινά 19.00 – 22.00