ΕΦΕΚ, Περιοδικό, 02

Περιοδικό Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας Κρήτης. Τεύχος 02, ΜΑΡ 2014