Βραβευμένες φωτογραφίες μελών της ΕΦΕ Κρήτης σε διεθνείς διαγωνισμούς

Δείτε μερικές από τις βραβευμένες φωτογραφίες μελών της ΕΦΕ Κρήτης σε διεθνείς διαγωνισμούς, σε ένα βίντεο!