“Νυχτερινές Εκφάνσεις” Έκθεση από την ΕΦΕ Ηρακλείου

Έκθεση από τα μέλη της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας Ηρακλείου στο Λάκκο, με τίτλο “Νυχτερινές Εκφάνσεις”

Διάρκεια έκθεσης  μέχρι  30/09/23