Παρουσίαση της ομάδας εργασίας 2014-15 της ΕΦΕΚ με υπεύθυνους την Μελιγκουνάκη Στέλλα και τον Αλεξάκη Μιχάλη