Παρουσίαση της Ομάδας «Αφαιρετική-Μινιμαλιστική φωτογραφία » της ΕΦΕΚ 2016-17, με υπεύθυνο τον Παπαδάκη Μανόλη