Παρουσίαση της Ομάδας “Αφαιρετική-Μινιμαλιστική φωτογραφία ” της ΕΦΕΚ 2016-17, με υπεύθυνο τον Παπαδάκη Μανόλη