Ομάδα εργασίας 2011-12 της ΕΦΕ Κρήτης με θέμα “Ο άρτος ημών”