Παρουσίαση της ομάδας εργασίας της ΕΦΕ  Κρήτης με υπεύθυνο τον Παπαδάκη Μανόλη EFIAP/B, PSA2*