Στα πλαίσια των ομάδων εργασίας 2011-12 της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας Κρήτης η ομάδα καλλιτεχνικού γυμνού παρουσιάζει την φωτογραφική της δουλειά σε ένα σύντομο βίντεο.