Φωτογραφικό Λεύκωμα, «18 Φωτογράφοι»

«18 Φωτογράφοι», Διεθνείς εκθέτες, ΕΦΕΚ 2008
Φωτογραφικό λεύκωμα με διαστάσεις 30 Χ 30 και 186 σελίδες.

Δείτε ένα δείγμα παρακάτω: