Φωτογραφικό Λεύκωμα, “18 Φωτογράφοι”

“18 Φωτογράφοι”, Διεθνείς εκθέτες, ΕΦΕΚ 2008
Φωτογραφικό λεύκωμα με διαστάσεις 30 Χ 30 και 186 σελίδες.

Δείτε ένα δείγμα παρακάτω: