Ξεκίνησε στα γραφεία της ΕΦΕΚ, η έκθεση των βραβευμένων φωτογραφιών του Παγκόσμιου διαγωνισμού τυπωμένης φωτογραφίας. Η έκθεση θα παραμείνει μέχρι τις 20 Μαρτίου.