Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας των μελών της ΕΦΕΚ, με τίτλο  «Ερωτόκριτος» στην πλατεία του Λάκκου.

Έκθεση φωτογραφίας εμπνευσμένη από το ποίημα του Βιτσέντζου Κορνάρου και αφορμή το Έτος Ερωτόκριτου το 2019.Έκθεση "Ερωτόκριτος" της ΕΦΕΚ στο Λάκκο Έκθεση "Ερωτόκριτος" της ΕΦΕΚ στο Λάκκο Έκθεση "Ερωτόκριτος" της ΕΦΕΚ στο Λάκκο