ΕΦΕΚ, Περιοδικό, 03

Περιοδικό Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας Κρήτης. Τεύχος 03, ΝΟΕ 2014