ΕΦΕΚ, Περιοδικό, 01

Περιοδικό Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας Κρήτης. Τεύχος 01, ΟΚΤ 2013