Χρωματικές Συνθέσεις – Φωτογραφικές Ομάδες 2013 – ΕΦΕ Κρήτης, Παπαδάκης Μανώλης