Ομάδα εργασίας 2011-12 της ΕΦΕ Κρήτης με θέμα “Αγροτική ζωή”