Στις 25-26 Μαίου υποδεχόμαστε τον Γιώργο Καραηλία

για ένα 2ήμερο masterclass με θέμα

the undermeaning

φωτογραφίες, διαμεσικότητα και σύγχρονα μικτά αφηγήματα

πώς συνδέονται στην φωτογραφική δημιουργία