Weekly Schedule

The Courses start on Wednesday 13 October 2010 at 19.30     

Annual Schedule for the period 2010-2011

programme for the new members of EFEK | regular members of EFEK

Member Photos

kikakis.nikos
Photo's Title
vrentzou.pelagia
Mitherhood
nikolaou.nikos
Photo's Title...
pagonakis.giorgos
you never know how...
metaxaki.antigoni
Zatonie '15
nikolaou.nikos
Photo's Title...
nikolaou.nikos
Photo's Title...
metaxaki.antigoni
Irini, Aristofanis
nikolaou.nikos
Photo's Title...